logo inspirit sales
header 1920 1050

Monitoring

Als de eerste contacten zijn gelegd, is het de kunst ze verder uit te bouwen. Door het monitoren en het feeling houden met de markt, weten wij precies op welk moment wij actie moeten ondernemen. Enerzijds omdat wij merken dat de klant “er klaar voor is” en anderzijds omdat  uw concurrent in dezelfde vijver vist. Door te monitoren anticipeert u tijdig en doeltreffend op een situatie.

Het is tijdrovend en intensief, maar onmisbaar. Wij nemen u dit graag uit handen. Onze dienstverlening is er namelijk helemaal op gericht het sales voortraject zó voor u te bewerken dat uw sales team kan beginnen op een punt waar het voor is aangenomen: afspraken die helemaal zijn voorbereid op de daadwerkelijke onderhandelingen.

header low 1920 1050