logo inspirit sales
header 1920 1050

Privacy statement

Privacy-statement

InspirIT sales streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via de website aan InspirIT sales verstrekt, worden door InspirIT sales verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving. De persoonsregistratie, waarin uw persoonsgegevens verwerkt worden is, indien noodzakelijk, aangemeld bij de toezichthoudende autoriteit. Vragen omtrent deze aanmelding kunt u richten aan

Doel van verwerking persoonsgegevens

Op de website wordt u de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden naar InspirIT sales, zodat InspirIT sales u informatie kan doen toekomen of contact met u kan opnemen. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail-adres worden uitsluitend verwerkt voor contact-doeleinden van InspirIT sales en worden derhalve niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. InspirIT sales streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Partners, resellers of andere partijen waarmee InspirIT sales mogelijk samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. InspirIT sales is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig doen of nalaten van deze partners, resellers of andere partijen waar InspirIT sales mee samenwerkt, dat in strijd is met de geldende privacy-wetgeving

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door InspirIT sales verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Tevens kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door InspirIT sales voor het genoemde doel intrekken.

header low 1920 1050